Budowa

Kod jest kwadratową matrycą wypełnioną kwadratami. Wokół kodu jest cicha strefa. Kwadraty mogą być następujących typów:
  • kwadraty występujące w narożnikach określające granicę kodu
  • kwadraty występujące w narożnikach określające granicę kodu
  • kwadraty określające orientację kodu
  • kwadraty wykrywające odbicie lustrzane
  • kwadraty kodujące dane
Kwadraty występujące w czterech narożnikach ((1,1), (1,n), (n,1), (n,n)) muszą zawsze wystąpić.

Szczególne znaczenie mają pola na pozycjach: (2,2), (2,n-1), (n-1,2) i (n-1,n-1), gdzie n oznacza rozmiar matrycy. Tylko na jednym z tych pól może znajdować się kwadrat, jest to pozycja (2,2). Pozostałe pola ((2,n-1), (n-1,2) i (n-1,n-1)) muszą być pozostawione puste. Umożliwia to określenie orientacji kodu.

Aby wykryć, czy obraz kodu nie jest odbiciem lustrzanym umieszcza się kwadrat na pozycji (1,2). Natomiast pozycja (2,1) pozostaje zawsze pusta.

Pozostałe pola przeznaczone są na kodowanie danych.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.